Missió

Sostenibilitat, Solidaritat, Solució, Salvia

La nostra missió és contribuir a la construcció d’una societat més justa i solidària. Fomentem un desenvolupament que faci prevaler el respecte i la protecció a les persones, conservi la integritat i la funcionalitat dels ecosistemes naturals, la diversitat biològica i cultural i afavoreixi la participació real de la societat en els processos de presa de decisions.

Des Salvia volem col · laborar amb totes aquelles persones, organitzacions, empreses, administracions i altres entitats que vulguin contribuir a l’articulació d’una societat activa, participativa i responsable en la defensa del medi ambient, els recursos naturals i la salut. Tot això a través del nostre treball de consultoria en incidència política, recerca, desenvolupament i execució de projectes i activitats de formació.

Treballem amb tu en el desenvolupament de polítiques i pràctiques que ens ajudin a assolir la sostenibilitat, en benefici de la comunitat i el medi ambient, del qual formem part.