Medi rural i territori

Des de les costes i mars als cims de les muntanyes, els rius o els boscos, cap ecosistema del planeta s’ha lliurat de patir la acció de l’ésser humà en forma de destrucció, alteració o greu transformació. El creixement en moltes ocasions mal planificat i no correctament avaluat ha influït, entre altres actuacions antropogèniques, en la pèrdua contínua dels tres components principals de la biodiversitat: gens, espècies i ecosistemes. Tot això malgrat que sabem que depenem del bon estat i funcionament dels ecosistemes per obtenir aliments i aigua dolça, per gaudir de bona salut i d’espais d’esbarjo i per estar protegits davant les catàstrofes naturals. Així mateix, la pèrdua dels ecosistemes i les espècies també ens afecta culturalment i espiritual.

Cargol

Amb el nostre treball, des Salvia volem contribuir al repte col · lectiu de preservar la biodiversitat. Per això, volem promoure el coneixement de la situació de diferents ecosistemes i assenyalar-ne les principals amenaces; volem plantejar models de desenvolupament sostenibles que generin ocupació estable i de qualitat i alhora siguin compatibles amb la conservació del medi rural, forestal i litoral. Igualment volem proposar alternatives de creixement basades en la participació de la societat i promoure el coneixement i el respecte pel medi ambient.

Davant la greu situació social i ambiental en què es troben moltes zones del medi rural, Salvia defensa una agricultura, una ramaderia i una silvicultura social i ambientalment sostenibles, que prioritzin l’ús d’insums locals lliures de substàncies tòxiques i d’OMG (organismes modificats genèticament), que es basin en els criteris que defineixen la sobirania alimentària, que no estiguin controlades pels grans poders corporatius i que, en lloc d’agreujar el canvi climàtic, ajudin a mitigar-lo. Aquests sectors han de servir per alimentar-nos de forma sana i natural amb productes de qualitat i des del respecte a la terra. En Salvia apostem perquè els consumidors conquerim el nostre paper de subjectes actius amb dret a triar a través d’una informació completa, veraç i independent que contribueixi a que visquem de manera sana, plena i lliure.

Conscients més de l’important paper dels sectors agraris ( incloent la silvicultura i l’aprofitament forestal) en la producció d’aliments i en la custòdia i gestió del territori, des Salvia reivindiquem l’important paper que juguen agricultors, ramaders i silvicultors. Ens proposem ajudar a dissenyar i integrar polítiques i estratègies que fomentin pràctiques ecològiques que beneficiïn la població i al medi rural tant en termes de rendibilitat com de qualitat de vida, generant oportunitats laborals i evitant l’abandó d’aquest mitjà tan important des del punt de vista econòmic, social i cultural per a la societat.

La seguretat i la sobirania alimentàries, així com la gestió sostenible dels recursos naturals constitueixen grans reptes per a la societat. Des Salvia podem unir-nos als esforços per assolir aquests objectius.